VELOTHON Wales

Cardiff, Wales

Discontinued

Cymraeg


FFEITHIAU ALLWEDDOL

Gan gyfuno ‘sportive’ a ras broffesiynol ar hyd ffyrdd a fydd wedi’u cau, mae VELOTHON 2018 Cymru yn siŵr o fod yn ddigwyddiad seiclo arbennig iawn.

  • Dyddiad: Dydd Sul 8 Gorffennaf 2018
  • Lleoliad: Caerdydd, De Cymru
  • Dewis: 140/125/60 km
  • Golygfeydd anhygoel a dringfeydd heriol
  • Bydd y strydoedd wedi’u cau a fydd yn rhoi profiad seiclo diogel
  • Ras broffesiynol gyda rhai o seiclwyr a thimau enwocaf y byd yn cymryd rhan
  • Dechrau a gorffen yng nghanol dinas eiconig
  • Sawl man ar hyd y ffordd a fydd yn darparu cymorth/cyfleusterau a chefnogaeth fecanyddol
  • Cycling Festival Expo yn croesawu'r brandiau mwyaf gyda’r gerau diweddaraf
  • Miloedd o wylwyr ar hyd y ffordd

 

Gwyliwch y fideo byr hwn i roi blas i chi!

O’r dechrau hyd at y diwedd, bydd llwybr anhygoel a phrofiad anfarwol yn eich aros. Cliciwch yma i gofrestru.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch velothonwales@ironman.com


TRIGOLION A GWYLWYR

Er mwyn i’r cyfranogwyr gael taith ddiogel, bydd yn rhaid cau ffyrdd a chyflwyno cyfyngiadau parcio ar hyd llwybr y ras (mae’r wybodaeth ar gael isod ynghyd â phryd yn union y bydd ffyrdd yn cau). Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod ac yn eich sicrhau y bydd yr ymyrraeth cyn lleied â phosibl.

Os oes gennych gwestiynau am y ffyrdd a fydd yn cau neu faterion lleol, cysylltwch â ni ar 02921 660 790 neu e-bostio velothonwales@ironmanroadaccess.com

I weld map o’r ffyrdd a fydd yn cael eu cau ar lwybr y ras, ynghyd â mapiau lleol manwl yn dangos ffyrdd eraill y gellir eu defnyddio a mannau croeso, cliciwch ymaChwiliwch am y mannau gorau i wylio neu ddigwyddiadau cymunedol sy’n digwydd yn eich ardal chi ar y diwrnod ac yn y cyfnod cyn y ras.